ZORUNLU DEPREM SİGORASI - DASK

ZORUNLU DEPREM SİGORASI - DASK

Konut olarak inşa edilmiş binaların, kat mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalarda bulunan konut, ticarethane, büro vb. bağımsız bölümlerin deprem ve doğal afetlere karşı poliçe yaptırmaları zorunludur.

Bu poliçe deprem ve depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.
Poliçenin fiyat ve teminatları hazine müsteşarlığına bağlı DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) kurumunca belirlenir.