TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASI

Teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yaptırılması zorunlu bir poliçedir.
Aracın kullanımı sırasında oluşan hasarlarda 3.şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararları poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alır.
Ölümlü kazalarda kan parası / tazminat öder, yaralanmalı kazalarda tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar.